Anwendungsgebiete
  Ag Al Au Be Cd Co Cr Cu Fe Mg Mn Pn Nb Ni Pb Pt Re Sn Ta Ti V W Zr
Ag srebro   C S   C D C C D   C D N C C S D C   C D D  
Al aluminium C     C       C   C         C   N C          
Au złoto S         C D S C     C N S   S N   N   D N  
Be beryl   C     N                   N     D D        
Cd kadm C     N   D D   D S D N N D C   N C N   N N D
Co kobalt D   C   D   C C C   C     S C S S            
Cr chrom C   D   D C   C C   C S   C C C S C   S D S  
Cu miedź C C S     C C   C   S D C S C S D C D   D D  
Fe żelazo D   C   D C C C   D C C   C C S         S    
Mg magnez   C     S       D     D N       N   N D N D D
Mn mangan C       D C C S C     D     C   N         D  
Mo molibden D   C   N   S D C       S   D C   D S S S S  
Nb niob N   N   N     C   N   S     N       S S S S S
Ni nikiel C   S   D S C S C           C S D            
Pb ołów C C   N C C C C C   C D N C     N C N   N D  
Pt platyna S   S     S C S S     C   S     C         S  
Re ren D N N   N S S D   N N     D N C   D     D    
Sn cyna C C   D C   C C       D     C   D         D  
Ta tantal     N D N     D   N   S S   N         S   S C
Ti tytan C           S     D   S S           S   S C S
V wanad D   D   N   D D S N   S S   N   D     S   S  
W wolfram D   N   N   S D   D D S S   D S   D S C S    
Zr cyrkon         D         D     S           C S      

 Wyciąg przykładowych kombinacji materiałów

Legenda

pole puste = Wytwarzanie połączeń międzymetalicznych – kombinacje nieodpowiednie
D = Dane niewystarczające do sformułowania dokładnej informacji – zachować ostrożność podczas stosowania!
N = Brak dostępnych danych – stosować z zachowaniem ekstremalnej ostrożności!
S = Trwałe połączenia we wszystkich kombinacjach stopów – bardzo odpowiednie kombinacje
C = Mogą wystąpić struktury złożone – ewentualnie odpowiednie kombinacje

“nbsp;

PTR Strahltechnik GmbH
Am Erlenbruch 9
63505 Langenselbold • Germany
Phone: +49 6184 2055-0
Fax: +49 6184 2055-300
Email: zentrale@ptr-ebeam.com
Member of Global Beam Technologies AG

PTR Strahltechnik

 

LOGIN

Lade...