Elektronenstrahlanlagen

Działo elektronowe generatora wiązki elektronów emituje elektrony z katody wolframowej, przyspiesza je przy użyciu napięcia od 60 do 175 kV do prędkości wynoszącej ok. 2/3 prędkości światła i ogniskuje na elemencie obrabianym wiązkę o dużej gęstości mocy. Tam następuje wyhamowanie elektronów, a energia promieniowania przekształcana jest w ciepło. Gęstości strumienia mocy wynoszące ponad ok. 1 kW/mm2 prowadzą do spontanicznego parowania materiału i tym samym do tak zwanego efektu spawania z głębokim wtopieniem. Generatory wiązki elektronów PTR osiągają gęstości strumienia mocy wynoszące ponad 100 kW/mm2 i w ten sposób udostępniają szeroki obszar stosowania techniki elektronowej.

 • Chłodzony wodą izolator wysokiego napięcia ze zoptymalizowaną ochroną przed naparowaniem
  Bezpieczny w eksploatacji również przy 100% czasie włączenia i podczas spawania stopów aluminium i magnezu
 • Zoptymalizowane komputerowo, modułowe działo elektronowe® (trioda)
  Maksymalne bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki minimalnemu natężeniu pola elektrycznego
  Termokatoda wolframowa w postaci taśmy
  Duża gęstość emisji przy długim okresie użytkowania katody. Łatwa wymiana katody
  Cylinder Wehnelta (odpowiada ujemnej siatce sterującej)
  Bezprzewodowe, bardzo dynamiczne sterowanie mocą promieniowania
  Anoda przyspieszająca
  Zoptymalizowana geometria działa elektronowego®
 • Stabilizacja ogniska®
  Stałe ognisko wiązki w zakresie wysokiej próżni od 10-3 do 10-5 mbar
 • Turbomolekularna stacja pomp
  Pozbawiona węglowodorów wysoka próżnia dla zapewnienia długiego okresu użytkowania katody
 • Zawór strumieniowy
  Hermetycznie odcina przestrzeń działa elektronowego, kiedy wentylowana jest komora robocza.
 • Optyczny system obserwacyjny (również z kolorową kamerą TV)
  Obserwacja współosiowo do wiązki elektronów przed obróbką, w czasie obróbki i po niej
 • Elektromagnetyczna soczewka ogniskująca
  Bardzo precyzyjne ogniskowanie wiązki elektronów również przy różnych stanowiskach roboczych
 • Elektromagnetyczne systemy odchylające
  Uniwersalne odchylanie wiązki za pomocą prądu stałego i przemiennego o częstotliwości do ponad 100 kHz

Generator wiązki elektronów

Generatory wiązki elektronów PTR dla

urządzeń wysokiej i niskiej próżni: napięcie przyspieszające 60 kV i moc promieniowania 1 - 25 kW
150 kV napięcie przyspieszające i moc promieniowania 7,5 - 60 kW
urządzeń atmosferycznych: napięcie przyspieszające 175 kV i moc promieniowania 1 - 30 kW

Zakres przemieszczania elektronowego spawania stali w praktyce

głębokości spawania: 0,05 do ponad 200 mm
prędkości spawania: 0,5 do ponad 400 mm/s

PTR Strahltechnik GmbH
Am Erlenbruch 9
63505 Langenselbold • Germany
Phone: +49 6184 2055-0
Fax: +49 6184 2055-300
Email: zentrale@ptr-ebeam.com
Member of Global Beam Technologies AG

PTR Strahltechnik

 

LOGIN

Lade...