Elektronenstrahlanlagen

Rok 1952 uznaje się za narodziny techniki elektronowej. W tym roku fizyk, dr h.c. Karl-Heinz Steigerwald zbudował pierwszą obrabiarkę elektronową. W tych latach zbadano podstawy i opracowano wiele informacji, które doprowadziły do dzisiejszego stanu wiedzy i umożliwiają różnorodność tej techniki.

Historia techniki elektronowej rozpoczęła się od prób fizyków Hittorfa und Crookesa, którzy najpierw próbowali wytwarzać promienie katodowe w gazach (1869) i roztapiać metale (1879). Promienie katodowe były interesującym zjawiskiem fizycznym. Thompson (1897) i Millikan (1905) określili ich naturę jako „szybko poruszające się elektrony", które przyspieszane były przez pole elektryczne w próżni.

Ciepło wydzielane przy uderzeniu elektronów w przeciwelektrodę traktowane było podczas ówczesnych eksperymentów raczej jako bardzo szkodliwe - podejmowano próby uniknięcia tego efektu przez chłodzenie. Dopiero fizyk Marcello von Pirani wykorzystał ten efekt cieplny. Zbudował on urządzenie do stapiania sproszkowanego tantalu i innych metali za pomocą wiązek elektronów. W następnym okresie coraz więcej naukowców zajmowało się techniką wiązki elektronowej, co doprowadziło do rozwoju oscylografów i mikroskopów. Główną przeszkodą w tych czasach był jednak brak dostatecznie wydajnych pomp próżniowych.

modulkonzept

Fizyk dr h.c. Karl-Heinz Steigerwald rozpoczął w roku 1948 nową erę w obróbce materiałów. W tym czasie zajmował się on dalszym rozwojem źródeł promieniowania o wyższych mocach dla budowy wysokowydajnych mikroskopów elektronowych. Jego próby z wykorzystaniem wiązki elektronów jako narzędzia cieplnego do wiercenia kamieni łożyskowych używanych w zegarkach oraz do lutowania, stapiania i spawania w próżni były bardzo obiecujące. Od tego momentu rozwój nabrał tempa:

  • W roku 1952 zbudował on pierwszą obrabiarkę elektronową.
  • W roku 1958 zespawał ze sobą czołowo cyrkaloj o grubości 5 mm i odkrył przy tym „efekt spawania z głębokim wtopieniem".
  • W roku 1963 założył firmę Steigerwald Strahltechnik GmbH, która od tego momentu i do dzisiaj zajmuje się opracowywaniem i budową obrabiarek elektronowych na najwyższym poziomie. Permanentną siłę innowacyjności przedsiębiorstwa, od tamtych czasów po dzień dzisiejszy firma Steigerwald Strahltechnik wyraża na rynkach przez uprawniony dodatek „The Innovators of the Electron Beam“.

Na bazie podstawowych prac dr. Steigerwalda w firmie Zeiss również przedsiębiorstwa w innych krajach zajęły się dalszym rozwojem techniki elektronowej i budową maszyn elektronowych. Potencjał tej technologii wyjątkowo wcześnie rozpoznały firmy Hamilton Standard w USA i Heraeus w Niemczech. Wspólnie ze Steigerwald Strahltechnik i założycielem firmy i wynalazcą techniki elektronowej dr. h.c. Karlem-Heinzem Steigerwaldem mogą one wskazywać na ponad 40-letnią historię ciągłego rozwoju.

Dzisiaj pod skrzydłami grupy Global Beam Technologies AG operują części przedsiębiorstwa Steigerwald Strahltechnik GmbH w Maisach koło Monachium, PTR STRAHLTECHNIK w Langenselbold koło Frankfurtu oraz PTR Precision Technologies INC w Enfield koło Bosten jako innowacyjni partnerzy dla użytkowników techniki elektronowej na całym świecie. Patrząc historycznie firma PTR STRAHLTECHNIK wywodzi się z firmy Leybold Heraeus, a PTR Precision Technologies INC w Enfield koło Bosten z przedsiębiorstwa Hamilton Standard.

„Wiązka elektronów jako narzędzie“ jest podstawą działalności wszystkich przedsiębiorstw grupy Global Beam Technologies AG. Technika elektronowa stosowana jest na całym świecie z tendencją wzrostową. Również współcześnie ciągle udostępniane są nowe zastosowania, które wykorzystywane są na skalę przemysłową, zwłaszcza tam, gdzie inne metody związane z promieniowaniem osiągają swoje granice.

PTR Strahltechnik GmbH
Am Erlenbruch 9
63505 Langenselbold • Germany
Phone: +49 6184 2055-0
Fax: +49 6184 2055-300
Email: zentrale@ptr-ebeam.com
Member of Global Beam Technologies AG

PTR Strahltechnik

 

LOGIN

Lade...