Elektronenstrahlanlagen

Stałość małej średnicy wiązki w ognisku stanowi bazę dla wysokiej precyzji geometrycznej. Prawie wszystkie parametry robocze sterowane są elektronicznie i mogą być bezproblemowo nastawione odpowiednio do zmienionych zadań. Rezultatem tych właściwości jest nieprzeciętna powtarzalność wyników zastosowania.

Opłacalność

Wysoki współczynnik sprawności, duże prędkości robocze, minimalna ilość wprowadzanego ciepła, bezdotykowy sposób pracy oraz niezwykłe kombinacje materiałów i duże głębokości wspawania w jednej warstwie stanowią o doskonałej ekonomiczności techniki elektronowej.

Oszczędność kosztów

  • Rozszerzony wybór materiałów
  • Unikanie prostowania i obróbki dodatkowej (minimalne odkształcenie uwarunkowane spawaniem)
  • Możliwość włączenia w linie produkcyjne
  • Rezygnacja z dodatkowego materiału spawalniczego i gazu ochronnego
  • Nowe standardy w zakresie konstrukcji i planowania produkcji umożliwiają udoskonalenie istniejących i realizację zupełnie nowych produktów
  • Łatwe przygotowanie spoiny - niewielkie koszty wstępne

Szczegółowe zalety spawania elektronowego

Spawanie elektronowe używane jest do łączenia materiałów metalicznych. Bardzo smukła spoina z wąskimi strefami wpływu ciepła minimalizuje ilość wprowadzonej energii i odkształcenie elementu obrabianego. Dzięki niewielkiemu odkształceniu kątowemu i minimalnemu skurczowi poprzecznemu metoda ta umożliwia delikatne łączenie wrażliwych na odkształcenie elementów lub podzespołów o wysokim stopniu dopasowania mechanicznego.

Obszar zastosowania spawania elektronowego obejmuje zakres od zgrzewania folii aż po duże elementy obrabiane o grubości ściany przekraczającej 200 mm. Również te głębokie spoiny wykonywane są w jednej operacji, bez dodatkowego materiału spawalniczego. Wiązka elektronów wprowadza przy tym ciepło na całej głębokości spawania (efekt spawania z głębokim wtopieniem). W przypadku spawania elektronowego zaabsorbowana część energii wynosi od 90 do 95%, a energia uderzających elektronów przekształcana jest bezpośrednio na ciepło na skutek oddziaływania z atomami metalu. Szybkość spawania nie jest więc ograniczona przez przewodnictwo cieplne materiałów. Ponadto podczas spawania elektronowego wprowadzana jest najmniejsza liniowa energia spawania, w porównaniu do wszystkich metod spawania, a współczynnik sprawności elektrycznej jest najlepszy.

Dzięki cewkom elektromagnetycznym można odchylać i ogniskować wiązkę elektronów bez efektu bezwładności. Dzięki pozbawionemu bezwładności wahadłowemu ruchowi wiązki elektronów możliwe jest spawanie również materiałów zazwyczaj mniej odpowiednich do spawania. Dzięki możliwości zmiany odległości spawania można spawać elementy obrabiane o najróżniejszych kształtach.

Dzięki bardzo szybkiemu odchylaniu wiązki wyobrażalne są dalsze zastosowania, których realizacja z użyciem innych metod spawania byłaby bardzo trudna lub w ogóle niemożliwa. Przy użyciu wiązki elektronów można by na przykład w jednym przebiegu wyszukać w czasie dosuwu szczelinę spoiny, korzystając z wartości korekcyjnych zespawać element obrabiany i w czasie wybiegu poddać spoinę obróbce kosmetycznej (wygładzanie wierzchniego ściegu). Możliwe jest również wykonywanie „jednoczesnego" spawania w kilku miejscach odpowiedniego elementu obrabianego. Wiązka elektronów jest przy tym w ciągu ułamków sekund odchylana przez szybki układ odchylania na zmianę z jednej pozycji spawania do następnej, po czym kontynuuje pierwsze spawania, zanim zamknie się kapilara parowa w tym miejscu. Również podgrzewanie elementu obrabianego może być realizowane równolegle do spawania.

Spawanie elektronowe w próżni oferuje szereg zalet, ponieważ wysoka gęstość mocy wiązki elektronów umożliwia wykonywanie wąskich spoin, ciasno ograniczone i wolne od nalotu strefy oddziaływania ciepła, duże głębokości spawania i duże prędkości spawania. Dokładna powtarzalność połączeń spawanych daje użytkownikowi gwarancję niezmiennej jakości.

Spawanie materiałów reaktywnych, np. tytanu, odbywa się konwencjonalnie w (drogiej) atmosferze gazu ochronnego. Podczas spawania elektronowego w próżni komory roboczej uzyskuje się doskonałe rezultaty metalurgiczne przy ciśnieniu wynoszącym 5 x 10-4 mbar.

Jeżeli konstrukcja mechanicznych elementów konstrukcyjnych dopasowana jest do możliwości i swobód metody EB, metoda ta oferuje duże korzyści w produkcji samochodów i w wielu dziedzinach nowoczesnego przemysłu.

PTR Strahltechnik GmbH
Am Erlenbruch 9
63505 Langenselbold • Germany
Phone: +49 6184 2055-0
Fax: +49 6184 2055-300
Email: zentrale@ptr-ebeam.com
Member of Global Beam Technologies AG

PTR Strahltechnik

 

LOGIN

Lade...